Baznīcas dzimšanas diena – Vasarsvētki

Laikā, kad lielākā daļa no LELBĀL draudzēm vēl nepulcēsies savos dievnamos, šis video dievkalpojums dod iespēju no tuvienes un tālienes piedalīties Svētā Gara svētkos un piedzīvot mūsu Baznīcas kopību. Šī dievkalpojuma veidošanā piedalījās garīdznieki un laji no visiem sešiem LELBĀL apgabaliem visā plašā pasaulē!

https://vimeo.com/marapele/vasarsvetki2020

Citi Jaunumi