Arhibīskapes vizitācija Nevadā un Kalifornijā

Sakramento ir dievkalpojumu kopa, kura sanāk uz dievkalpojumiem vienu reizi mēnesī. 2021. gada 19.novembrī arhibīskapes Laumas Zuševicas viesojās pie latviešiem Sakramento, Kalifornijas pavalstī. Viņa vadīja Latvijas valsts dibināšanas atceres svētbrīdi. 20.novembrī notika Latvijas valsts dibināšanas un Sandjego latviešu draudzes 70.gadu jubilejas dievkalpojums.Dievkalpojumu vadīja arhibīskape Lauma Zušēvica un diakone Guna Reina.
Pirms dievkalpojuma notika ticības mācības nodarbība bērniem, kuru vadīja diakoni Guna Reina un piedalījās arhibīskape Lauma Zušēvica. Bērni iededza svecītes par Latviju.

Dievkalpojumā ievada Psalmu lasīja Sandjego latviešu skolas bērni. Arhibīskape pasniedza atzinības rakstu draudzes priekšniekam Jānim Legzdiņam, kasierei Antrai Priedei Berger un dāmu komitejas priekšniecei Maigai Bērziņai.

Citi Jaunumi