Apsveikums mācītājam George Silavam ordinācijas 57. gadadienā

Apsveicam māc. George Silavu viņa ordinācijas 57. gadadienā! Mācītājs Silavs ilgus gadus kalpoja ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) un arī mūsu Baznīcā. Viņš aprūpēja Deitonas un Kolumbusa draudzes un bija gaidīts viesis Indianapolē un citur. Viņa raksturīgais humors patiesi daudziem amata brāļiem un māsām palīdzēja redzēt, šķiet, komplicētas lietas no cita leņķa. Pie viņa ciemojās prāv. emer. Gunārs Lazdiņš un archibīskape Lauma Zušēvica.

Citi Jaunumi