ALELDA sinode Adelaidē

24. novembrī Adelaidē notika Austrālijas Latviešu evaņģēliski luterisko draudžu apvienības (ALELDA) sinode. Tajā piedalījās trīs draudžu pārstāvji un patreizējās ALELDA pārvaldes locekļi. Pēc bijušā prāvesta Jāņa Priedkalna aiziešanas mūžībā sinodei bija jāizrauga jauns pārvaldes priekšnieks. Tomēr klātesošo galējais lēmums bija pagaidām prāvesta vietu neaizpildīt, diakone Rota Stone turpinās kalpot par prāvesta vietas izpildītāju kā līdz šim. Ilggadējais pārvaldes laicīgais vadītājs Miķelis Strīķis vairs nekandidēja uz vietu pārvaldē, sinode šajā vietā ievēlēja Melburnas draudzes jauno priekšnieku Pēteri Saulīti. Par ALELDA kasieri piekritusi kalpot Māra Balode un Ilga Vēvere uzņēmusies turpināt ALELDA pārvaldes sekretāres amatu.

ALELDAs draudžu dzīve pēdējos gados stipri samazinājusies, divas no draudzēm — Kanberā un Volongongā — ir nolēmušas drīzumā savu darbību izbeigt. Bet darba vēl pietiek un Melburnas draudzes jaunajai mācītājai Helgai Jansons ir daudz plānu, kā palīdzēt latviešu baznīcai Austrālijā augt un nest augļus.

Lai Dieva svētība visiem jaunievēlētajiem ALELDA pārvaldes locekļiem!

Foto: Rota Stone

Citi Jaunumi