Aizputes draudzē kalpos māc. Gundars Bērziņš

Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Lai jūsu pieticība top zināma visiem cilvēkiem! Kungs ir tuvu! Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. (Fil. 4:4-6)
25. jūlijā mūsu apgabala Aizputes autonomajā evaņģēliski luteriskajā draudzē par draudzes mācītāju amatā tika ievests Gundars Bērziņš. Dievkalpojumā kalpoja apgabala prāvests Kārlis Žols, emeritētā bīskape Jāna Jēruma-Grīnberga, mācītāja Ieva Puriņa, piedaloties arī citiem apgabala garīdzniekiem. Sveicam un priecājamies šajā notikumā līdz ar visiem Aizputes draudzes ļaudīm.
Foto: Dina Kopštāle.

Citi Jaunumi