16. decembrī uzzināsim par palīdzību audžuģimenēm

Biedrība “Zvannieku mājas” ir organizācija, kas atbalsta audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus. Centra vadītāja Linda Baļčūne kopā ar uzņemošo ģimeņu loku atsaucas bāriņtiesu palīgā saucieniem — kad kāds bērns ir palicis bez vecāku aprūpes.

Lūdzam ziedot LELBP Misijas fondam, jo tā līdzekļi nodrošina atbalstu daudzām kalpošanām Latvijā un pasaulē! Vairāk par iespēju ziedot, skatiet www.lelbpasaule.lv

Citi Jaunumi