Vāliņa Silvija

Etlingenas draudzes priekšniece

Pappelweg 84
76275 Ettlingen
Germany
tālr.  +49 724 314233