Sūna-Koro Kristīne, mācītāja Dr.

Ordinēta 1995. gada 8. septembrī
LELBA LIRS nozares vadītāja
Vidienes apgabala vikāre
Department of Theology Xavier University

3800 Victory Parkway,
Cincinnati, OH 45207-4442, USA

Tel.: +1 (859) 279-8710
E-pasts: sunakorok@xavier.edu