Saliņš Laris, mācītājs

LELBA Austrumu apgabala garīgā vadītāja vietas izpildītājs
Ņujorkas draudzes mācītājs
Ordinēts 1984.gada 1.jūnijā

35 Beaumont Drive,
Melville, NY 11747, USA

Tel.: +1 (631) 643-5297
Tel.: +1 (516) 509-2224
E-pasts: larisasalins@gmail.com