Rautenšilde Ida Ņina, mācītāja emerita Dr.

Ordinēta 1990.gada 2.septembrī

420 W Butterfield Rd, apt.522,
Elmhurst, IL 60126, USA
tālr. +1 (630) 617-4190