Radziņa Inese, mācītāja prof.

Ordinēta 1993. gada 29. augustā
Rietumu apgabala vikāre

1128 E Marshall st.,
Turlock, CA 95380, USA

Tel.: +1 (510) 384-6990
E-pasts: iradzins@psr.edu