Pūtelis Mārtiņš

LELBĀL Revīzijas komisijas loceklis,
Indianapoles draudzes priekšnieks

144 First Court
Carmel, IN USA 46033
Talr. +1 (317) 440 2114
putelism@gmail.com