Putce Gita, mācītāja emerita

 

Ordinēta kā diakone 1994. gada 22. maijā, mācītāja – 2008. gada 26. aprīlī

Gerberaweg 8
53123 Bonn
Germany
tālr. +49 228 966 966 11
e-pasts  gputce@gmail.com