Puidza Gundega, mācītāja

Ordinēta 2000.gada 18.jūnijā
Čikāgas Ciānas draudzes mācītāja

4116 N Oketo Ave,
Norridge, IL 60706, USA

Tel.: +1 (708) 453-0534
Tel.: +1 (773) 736-1295
E-pasts: puidza@yahoo.com