Markovskis Dainis, mācītājs

Ordinēts 1994.gada. 28.jūlijā

Tālrunis +61490837067
E-pasts: dainis.marko@gmail.com