Leimanis Ingrīda

Stokholmas draudzes dāmu komitejas priekšniece
Adrese: Svartensgatan 12 A
Tālr: +460708294525
E-pasts: ingrida.leimanis@gmail.com