Krēsliņš Jānis Dr.

Zviedrijas apgabala Pārvaldes loceklis, Zviedrijas apgabala laicīgais pārstāvis Virsvaldē

tālr. +46 73 785 67 01
e-pasts jkeblitis@gmail.com