Ķezbere-Härle Ilze, mācītāja Dr.

LELBĀL Vācijas apgabala pārvaldes priekšnieka garīgā vietniece

Ordinēta 2003. gada 7. decembrī

Ernst-Kirchner-Str. 36
73760, Ostfildern, Germany
tālr. +49 71175869838
e-pasts ikezbere@yahoo.de