Jēruma-Grīnberga Jāna, mācītāja, bīskape emerita Lielbritānijas luterāņu baznīcā

Kalpo  Vīķu dievkalpojumu kopā

Ordinēta 1997. gada 30. septembrī

tālr. +371 2571 5359
e-pasts jana.jeruma@gmail.com