Jēruma-Grīnberga Jāna, mācītāja, bīskape emerita

Ordinēta 1997. gada 30. septembrī
tālr. +371 26531409
e-pasts jana.jeruma@googlemail.com