Godiņa Helēne, mācītāja

Ordinēta 2012. gada 10. jūnijā

E-pasts: helene.godina@amnis.lv