Grietiņš Ģirts, mācītājs

Ordinēts 2002. gada 14. augustā
Toronto Sv.Jāņa draudzes mācītājs

40 Hollyberry Trail
Toronto, ON M2H 2S1, Canada

Tel.: +1 (647) 986-5604
E-pasts: grietins@gmail.com