Graufelde Ieva, prāveste emerita

 

Ordinēta Zviedru Baznīcā 1989. gada 11. jūnijā. Uzņemta LELBĀL 1989. gada 30. jūlijā

tālr. +46 737730051
e-pasts ieva.graufelde@brevet.se