Gaide Anita, mācītāja Dr.

Ordinēta 1995. gada 7. maijā
Toronto Austrumu draudzes mācītāja

40 Longwater Chase,
Unionville, ON L3R 4A5, Canada

Tel.: +1 (905) 477-7042
Tel.: +1 (416) 509-4668
E-pasts: aigaide27@yahoo.ca