Freimanis Ojārs, mācītājs

Ordinēts 2005. gada 14. augustā
Latviešu Sv.Pētera draudzes mācītājs

706 Cross Creek Dr. W.Apt. C,
Roselle, IL 60172, USA

Tel. : +1 (773) 818-6965
E-pasts: ojars.freimanis@gmail.com