Dzelzgalvis Ieva, mācītāja

Ordinēta diakone 2006.gada 27.augustā
Ordinēta 2008.gada 23.aprīlī

92 Stanfield Dr.,
Elkton, MD 21921, USA

Tel: +1 (803) 431-6071
Tel: +1 (410) 441-8039
E-pasts: ieva_dts@yahoo.com