Abakuks Andris, prāvests emeritus Dr.

Kalpo Apvienotajā Londonas Latviešu un Miera draudzē,  Rietumanglijas – Velsas draudzē

Ordinēts 2002. gada 24. martā

4 Richmond Close
Epsom, Surrey KT18 5EY
tālr. +44 1372 811144
e-pasts abakuks@ntlworld.com

Prāvests emeritus Andris Abakuks pēc profesijas bija matemātiķis-statistiķis, studējis matemātiku Kembridžas Universitātē un ieguvis filozofijas doktora grādu Saseksas Universitātē. No 1973. gada līdz 2015. gadam bija statistikas pasniedzējs Londonas Universitātes Birkbeck College.

Bijis aktīvs latviešu sabiedrībā, no 1985. līdz 1993. gadam Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēdis.

No 1995. līdz 2003. gadam studējis teoloģiju Londonas Universitātes King’s College, ko beidza ar maģistra grādu Sistemātiskā teoloģijā. 2002. gadā ordinēts par mācītāju, kalpoja kā Baznīcas Pārvaldes vikārs. Tika ievēlēts un kalpoja par Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Lielbritānijā prāvestu no 2007. gada līdz 2022. gadam. Kopš 2016. gada Rietumanglijas-Velsas draudzes mācītājs, bet ar 2020. gadu aprūpē arī Apvienoto Londonas latviešu un Miera draudzi.