Ziemsvētku dievkalpojums Stokholmas latviešu ev.lut.draudzē

Ziemassvētku dievkalpojums 24.decembrī plkst 14.00
Somu baznīcā