Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki

Svētīta tauta, kuras Dievs ir Kungs! (Ps 144:15)

Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs. (Lk 2:10–11)