Ziemsvētki – Kristus piedzimšanas svētki

Ps 97; Jes 62:6–12; Tit 3:4–7; Lk 2:(1–7), 8–20 vai Jņ 1:1–14
Jes 9:1–6; Tit 3:4–8a; Lk 2:15–20

krāsa – balta

 

Mozus sacīja: “Ievērojiet un pildiet visu, ko es jums pavēlu, nepielieciet neko klāt un neņemiet neko nost!” (5Moz 13:1)
Viņa bauslis ir, lai mēs ticam viņa Dēla Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru. (1Jņ 3:23)