Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 34:2–9; 1Ķēn 19:4–8; Ef 4:25–5:2; Jņ 6:35, 41–51
Jes 29:17–24; 1Kor 15:1–10; Mk 7:31–37

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Džamaikpleinas Trīsvienības draudze Bostonā (ASV), māc. Dr. Jānis Keggi
Zasas draudze, Dd/SE, māc. Ivars Dzelme

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Portsmouth, Bishop Christopher Foster
Church of Sweden:
Diocese of Stockholm, Bishop Andreas Holmberg

Kungs, tu apklusini varmāku dziesma. (Jes 25:5)
Marija sacīja: “Varenus darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos.” (Lk 1:51–52)