Vecgads

Kungs dzird manu gaušanos, Kungs manu lūgšanu pieņem! (Ps 6:10)

Lūdziet, un jūs saņemsiet, tā ka jūsu prieks būs piepildīts. (Jņ 16:24)

 

Dieva svētītu un laimīgu jauno, 2021 gadu!