Vecgads

Ps 8; Māc 3:1–13; Atkl 21:1–6a; Mt 25:31–46

krāsa – balta

 

 

Tauta nāca pie Mozus un teica: “Mēs esam grēkojuši, jo mēs runājām pret Kungu un tevi. Lūdzies Kungu, lai viņš atņem mums čūskas!” Tad Mozus lūdza par tautu. (4Moz 21:7)
Esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubās. (Jūd 1: 22)