Vasarsvētki – Svētā Gara svētki

Ps 104: 24-34, 35b; Ech 37:1-14 vai Apd 2:1-21 Rm 8:22-27 vai Apd 2:1-21; Jņ 15:26-27, 16:4b-15
Jl 3; Apd 2:1-18; Jņ 14:23-31a

krāsa – sarkana

Aizlūgums
_Hamiltonas Kristus draudze (Kanāda), prāv. Dāvis Kaņeps
  Ventspils draudze, māc. Valters Ozoliņš

PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Exeter, Bishop Robert Atwell, Bishop Nicholas McKinnel,
Bishop Jackie Searle
Church of Norway:
Diocese of Nord-Hålogaland, Bishop Olav Øygard

“Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar manu Garu!” saka Pulku Kungs. (Zah 4:6b)