Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 17

Aizlūgums:
Sandjego draudze (ASV), māc. Mārtiņš Rubenis
Smiltenes draudze, RAd/CE, māc.Reinis Kulbergs

“Aizlauztu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs.” /Jes. 42:3/

“Tad taisnība atnesīs mieru, taisnība dos mieru un paļāvību uz mūžiem.” /Jes. 32:17/
“Jo ne ēdiens un dzēriens ir Dieva valstība, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā.” /Rm. 14:17/