Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 92:2–5, 13–16; Ech 17:22–24; 2Kor 5:6–10, (11–13), 14–17; Mk 4:26–34
Jes 12:1–6; 1Pēt 5:5b–11; Lk 15:1–10

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Grandrapidu draudze (ASV), prāv. emer. Ilze Larsen
Viesītes draudze, Dd/SE, māc. Alvis Āboliņš

PORVOO PRAYER  –  Scottish Episcopal Church: Diocese of Argyll and the Isles, Vacancy
Church of Ireland: Diocese of Connor, Bishop George Davison
Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Lolland-Falster, Bishop Marianne Gaarden

Es dziedāšu Kungam, jo viņš man dāsns. (Ps 13:6)
Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas. (Jk 5:13)