Sinode Stokholmas latviešu ev.lut draudzē

Sinode Stokholmas latviešu ev.lut. draudzē 30.oktobrī plkst 10.00 Somu baznīcā.
Laipni aicināti uz svētbrīdi baznīcā un priekšlasījumu draudzes namā