Pļaujas svētku dievkalpojums un ordinācija Stokholmas latviešu ev.lut draudzē

Stokholmas latviešu ev.lut. draudzē Slottsbacken 2a, Gamla Stan 10.oktobrī plkst 14.00 Somu baznīcā,Pļaujas svētku dievkalpojums ar dievgaldu un kafija ar archibīskapa emeritus Elmāra Ernsta Rozīša piedalīšanos un Intas Meieres diakones ordinācija.