Pirmā svētdiena pēc Ziemsvētkiem

Aizlūgums
Minhenes draudze (Vācija), māc. Rolands Eimanis
Ugāles draudze, Ld/PI, māc. Jānis Kalniņš

“Mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības.”

Svētīts tas, kas paļaujas uz Kungu. (Ps 40:5)
Mums ir praviešu vārds, un jūs darāt labi, tam pievēršoties kā degošai lāpai krēslainā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. (2Pēt 1:19)