Pēdējā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Ķēniņa Kristus diena

Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena


Aizlūgums
“Norčēpingas draudze (Zviedrija), māc. Dr. Normunds Kamergrauzis
Tilžas draudze, Dd/BA, māc. Mārtiņš Vaickovskis

“Lai jūsu gurni ir apjozti, un jūsu lāpas degošas.”  (Lk 12:35)

Es, es esmu Kungs, nav cita Glābēja bez manis! (Jes 43:11)
Viens Kungs, viena ticība, viena kristība, viens Dievs un Tēvs visiem, kas ir pāri visiem, caur visiem un visos. (Ef 4:5–6)