Pēdējā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Ķēniņa Kristus diena

Ps 93; Dan 7:9–10, 13–14; Atkl 1:4b–8; Jņ 18:33–37

krāsa – balta

 

Mūžības svētdiena – Mirušo piemiņas diena

Ps 24; Jes 25:6–9 vai Sak 3:1–9; Atkl 21:1–6a; Jņ 11:32–44
Jes 65:17–19, 23–25; Kol 1:9–14; Mt 24:15–35

krāsa – balta

Aizlūgums
Apvienotā Londonas latviešu un Miera draudze (Lielbritānija), prāv. Dr. Andris Abakuks
Asares draudze, Dd/SE, vikārs māc. Atis Bambāns

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of St Edmundsbury and Ipswich, Bishop Martin Seeley, Bishop Mike Harrison
Scottish Episcopal Church: Diocese of Aberdeen and Orkney, Bishop Anne Dyer

Ko cilvēks dara, viss tam šķiet taisns, bet izvērtēt sirdis – Kunga ziņā. (Sak 21:2)
Esiet gudri uz labo un vientiesīgi pret ļauno. (Rm 16:19)