Draudze

Upsalas draudze

Miruso piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu Upsalas latviešu ev.lut. draudzē

Upsalas latviešu ev.lut. draudzē miruso piemiņas dienas dievkalpojums ar dievgaldu 6.novembrī plkst.14.00 Vindhems baznīcā, Vindhemsgatan 9, Upsala. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Kārlis Žols