Lieldienu laika piektā svētdiena

Cantate
Ps 22:26-32; Apd 8:26-40; 1Jņ 4:7-21; Jņ 15:1-8
Jes 42:10-16; Jk 1:17-21; Jņ 16:5-15

krāsa – balta

Aizlūgums
_Kanberas draudze (Austrālija)
  Vecsaules draudze , māc Aivars Siliņš

PORVOO PRAYER –  Church of England: Diocese of Southwark, Bishop Christopher Chessun, Bishop Richard
Cheetham, Bishop Jonathan Clark, Bishop Karowei Dorgu
Church of Norway:
Diocese of Björgvin, Bishop Halvor Nordhaug

Jēzus sacīja: “Vārdi, ko es jums runāju, ir Gars un dzīvība.”(Jņ6:63)