Kristus piedzimšanas svētvakars

Ps 96; Jes 9:1-6; Tit 2:11–14; Lk 2:1–14 (15–20)
Mih 5:1–4a; Tit 2:11–15; Lk 2:1–14 vai Jes 11:1–10; Rm 1:1–6; Mt 1:18–21

krāsa – balta

 

Nepamet mani, Kungs, mans Dievs, neturies nost no manis! (Ps 38:22)
Lai slavēts Kungs, Israēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu. (Lk 1:68)