Klusā Sestdiena

Viņš ir Kungs, mūsu Dievs, viņš tiesā visu zemi! (Ps 105:7)

Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem – lai jūs pievestu pie Dieva. (1 Pēt 3:18)