Kapu svētki Stokholmas Meža kapos (Skogskyrkogården)

Pulcēšanās pirmajā kapu nodalījumā plkst. 14.00

Mācītājs Kārlis Žols

Ar mūziku priecēs Inta Heimdal un Dace Balode.

Sadraudzība pie kafijas un maizītēm.