Gavēņa laika pirmā svētdiena

Invocabit
Ps 25:1-10; 1Moz 9:8-17; 1Pēt 3:18-22; Mk 1:9-15
1Moz 22:1-14a; 2Kor 6:1-10; Mt 4:1-11

krāsa – violeta

Aizlūgums
_Lībekas draudze (Vācija) diak.Laima Urdze
  Valkas-Lugažu draudze, RAd?VA, palīgmāc. Andris Reiters

PORVOO PRAYER – Church of England: Diocese of Peterborough, Bishop Donald Allister, Bishop John Holbrook
Church of Ireland: Diocese of Meath and Kildare, Bishop Pat Storey

Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus (1Jņ 3:8b)

Sākuma zemei tu pamatus liki, un tavu roku darbs ir debesis (Ps 102:26).
Jēzus Kristus darīs jūs stiprus līdz galam.  (1Kor 1:8)