Gavēņa laika pirmā svētdiena

Ps 91:1-2, 9-16; 5Moz 26:1-11; Rm 10:8b-13; Lk 4:1-13

Gavēņa laika pirmā svētdiena – Invocabit
1Moz 22:1-14a; 2Kor 6:1-10; Mt 4:1-11

krāsa – violeta

AIZLŪDZAM PAR:
Toronto Sv.Andreja draudzi un māc. Dāgu Demandtu
Bērzes draudzi Ld/JE  un  māc.  Jāni Tālumu

PORVOO PRAYER:

Church of England: Diocese of Chelmsford, Vacancy – Bishop of Chelmsford, Bishop John Perumbalath, Bishop Roger Morris, Bishop Peter Hill
Church of Sweden: Diocese of Karlstad, Bishop Sören Dalevi

Dieva Dēls tādēļ ir parādījies, lai izjauktu velna darbus. (1Jņ 3:8b)