Gavēņa laika otrā svētdiena

Reminiscere
Ps 22:24-32; 1Moz 17:1-7;15-16; Rm 4:13-25; Mk 8:31-38
Jes 50:4-11; 1Tes 4:1-7; Mt 17:1-9

krāsa – violeta

Aizlūgums
_Latviešu Sv.Pētera draudze (ASV), māc.Ojārs Freimanis
  Valles draudze, Ld/BA, māc.Roberts Otomers

PORVOO PRAYER – Church of England: Diocese of Canterbury, Archbishop Justin Welby, Bishop Rose Hudson Wilkin
Church of Ireland: Diocese of Down and Dromore, Bishop David McClay

Dievs savu mīlestību uzz mums parāda ar to, ka Kristus par mums ir nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. (Rm 5:8)

Nebīsties, jo es esmu ar tevi. (Jes 43:5)
Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salauzti; mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši; mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti; mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. (2Kor 4:8-9)