Gavēņa laika otrā svētdiena

Ps 27; 1Moz 15:1-12, 17-18; Flp 3:17-4:1 Lk 13:31-35

Gavēņa laika otrā svētdiena – Reminiscere
Jes 50:4-11; 1Tes 4:1-7; Mt 17:1-9

krāsa – violeta

AIZLŪDZAM PAR:
Toronto Austrumu draudze Kanādā  un māc. Anitu Gaidi
Biķera draudzi RAd/RI un māc Aleksandru Biti

PORVOO PRAYER:

Evangelical Lutheran Church of Latvia: Archbishop Jānis Vanags, Bishop Einārs Alpe, Bishop Hanss Martins Jensons
Church of England: Diocese of Lichfield, Bishop Michael Ipgrave, Bishop Sarah Bullock, Bishop designate Matthew Parker, Bishop Clive Gregory
Church in Wales: Diocese of St David’s, Bishop Joanna Penberthy

Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums ir nomiris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. (Rm 5:8)