Gavēņa laika ceturtā svētdiena

Ps 32; Joz 5:9-12; 2Kor 5:16-21; Lk15 1-3; 11b-32

Gavēņa laika ceturtā svētdiena – Laetare
Jes 52:7-10; Gal 4:22-5:1a; Jņ 6:1-15

krāsa – violeta

AIZLŪDZAM PAR:
Sv.Pēterburgas un apkārtnes draudze ASV, māc Aivars Pelds
Biržu Sv.Annas draudze, Dd/SE, dek Andis Lenšs

PORVOO PRAYER:

Church of Ireland: Diocese of Armagh, Archbishop John McDowell
Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Funen, Bishop Tine Lindhardt

Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet, ja mirst, tas nes daudz augļu (Jņ 12:24)